jyvsectec_vertical_white_desktop

Hankkeet

JYVSECTEC CENTER

Nimi: JYVSECTEC Center
Toteutusaika: 1.2.2015 – 31.12.2017
Rahoitusohjelma: Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR)
Toteuttaja: Jyväskylän Ammattikorkeakoulu Oy, IT-instituutti
Yhteistyökumppanit: Airbus Defence and Space Oy, Cygate Oy, Elisa Oyj, Fingrid Oyj, TeliaSonera Finland Oyj

 

Projektin tavoitteet

JYVSECTEC Center -hankkeen tarkoituksena on kehittää JYVSECTEC:stä Suomen johtava puolueeton kyberturvallisuuden tutkimus -, kehitys- ja koulutuskeskus, joka lisää yritysten ja muiden toimijoiden häiriönsietokykyä, mahdollisuuksia havaita oman toimintansa ja järjestelmiensä haavoittuvuuksia, kykyä havaita ja torjua kyberuhkia sekä kehittää henkilöstön osaamista.

Hankkeella saavutetaan seuraavat tulostavoitteet:
1. Teknisen ympäristön (RGCE) kehittyneiden ominaisuuksien hyödyntäminen mahdollistaa kyberturvallisuuden T&K-toiminnan laajentamisen dynaamisesti muuttuvassa toimintakentässä.
2. Kyberturvallisuuden harjoitustoimintaa on tuotteistettu eri toimialojen tarpeisiin.
3. Toimintamalleja kyberturvallisuuden tilannekuvan luomiseen, analysointiin ja siihen perustuvaan johtamiseen ja viestintään organisaatioissa on kehitetty ja otettu käyttöön.
4. Kyberturvallisuusosaaminen, -tietoisuus ja -yhteistyö ovat kehittyneet kansainvälistä yhteistyöverkostoa hyödyntäen.

Projektin toimenpiteet

Jatkokehitetään RGCE -ympäristöä ja sen sovelluksia, sekä laaditaan kehitysympäristöön ja sen käyttöön liittyviä linjauksia ja toimintaohjeita.

Suunnitellaan, kehitetään ja tuotteistetaan toimialakohtaisia kyberharjoituskonsepteja ja niihin liittyviä skenaarioita, sekä kehitetään tilannekuvajärjestelmää kyberturvallisuusharjoituksen johtamista varten.

Kehitetään toimintamalleja kyberturvallisuuden tilannekuvan luomiseen ja analysointiin, sekä tilannekuvaan perustuvaan johtamiseen, eri toimialojen tarpeisiin.

Yhtenäistetään ja vahvistetaan JYVSECTEC:in ulkoista kuvaa viestinnän avulla. Osallistutaan kansallisiin ja kansainvälisiin yhteistyöryhmiin ja seminaareihin ja kirjoitetaan kyberturvallisuuteen liittyviä artikkeleja ammattimedioihin ja tieteellisiin julkaisuihin.

Projektin vaikutukset

Kehittyneen ja monipuolistuneen RGCE –ympäristön ja sitä hyödyntävän kehittyneen osaamisen avulla kyetään vastaamaan jatkuvasti muuttuviin kyberturvallisuuden vaatimuksiin.

Kytkemällä kyberturvallisuusosaaminen osaksi yritysten liiketoiminnan johtamista, turvataan niissä hankkeen aikana käynnistetyn toiminnan jatkuvuus ja kehittyminen tarpeiden mukaisesti.

Kyberturvallisuuden harjoitus- ja koulutustoiminnan avulla lisätään useiden toimijoiden osaamista sekä lyhyellä että pitkällä aikavälillä. Kyberturvallisuusosaamisen, -tietoisuuden ja -yhteistyön vaikutuksesta saavutetaan alueellisen osaamistason nousua ja vahvistetaan Jyvässeudun asemaa kyberturvallisuuden osaamiskeskittymänä. Kansainvälisten yhteistyöverkostojen kehittyminen ja laajeneminen mahdollistavat sekä kyberturvallisuuden T&K- toiminnan että liiketoiminnan määrällisen ja laadullisen kehittymisen.

11774-KS_liitto_liikemerkki_pysty

 

EU_EAKR_FI_vertical_20mm_rgb

jamk_it-instituutti_logo_suomi_web_350x150

VipuvoimaaEU_2014_2020_rgb

JYVSECTEC on puolueeton kyberturvallisuuden tutkimus-, kehitys- ja koulutuskeskus.