Slider

Kyber­turvallisuus terveyden­huollossa

Terveydenhuollossa keskiössä on potilaan hoito. Toimintaympäristö on monimuotoinen ja sisältää kyberturvallisuuden näkökulmasta kriittisiä teknisiä järjestelmiä, laitteita ja sähköistä informaatiota.

Terveydenhuollon työn luonne tekee siitä äärimmäisen herkän palveluiden häiriöille. Sairaalaan kohdistunut hyökkäys voi viivästyttää tai pysäyttää hoitotoimenpiteitä ja uhata potilasturvallisuutta.

Lääketieteelliset tietokannat houkuttelevat verkkorikollisia. Henkilökohtaiset terveystiedot ovat pimeillä markkinoilla arvokkaampia kuin luottokortti- tai henkilötiedot.

Slider

Kyber­hyökkäyk­sen vaiku­tukset voivat ulottua

Potilasturvallisuuteen

Hoidossa tar­vit­tav­ien tie­to­jär­jes­tel­mien toimintaan

Potilaiden sekä työn­teki­jöiden tietojen yksityisyyteen ja turvallisuuteen

Sairaalan maineeseen

Sairaalan talouteen

Sairaalan toimintakykyyn

Slider

"Reagointi kuten varautuminenkin tulee suunnitella, valmistella ja harjoitella ennen kuin tilanteeseen joudutaan"

Kyberhäiriöiden hallinta - Käsikirja terveydenhuollon toimijoille, Jyväskylän ammattikorkeakoulu, IT-instituutti, JYVSECTEC, 2020

Slider

Seuraavaksi

Slider