Käsikirjat elintarvikeketjun kyberpoikkeamien hallintaan

Käsikirjojen tarkoitus on auttaa suomalaisia elintarvikeketjun toimijoita kehittämään kyberhäiriöiden hallinnan prosessejaan ja toimintaohjeitaan, jotta voidaan varmistaa yhteiskunnan kannalta kriittisen elintarvikeketjun toiminnan jatkuvuus myös kyberhyökkäysten tapahtuessa.

Käsikirjojen kohderyhminä ovat kaikki alkutuotannon, elintarviketeollisuuden sekä kaupan ja jakelun parissa työskentelevät.

Lukemalla omaa toimialaasi koskevan käsikirjan:

  • Laajennat ymmärrystäsi kyberturvallisuuden merkityksestä digitaalisessa toimintaympäristössäsi.
  • Ymmärrät ajankohtaisia toimialaan kohdistuvia kyberuhkia paremmin.
  • Saat konkreettisia ohjeita kyberpoikkeamien hallintaan.

Lataa käsikirjat

Kyberturvallisuus alkutuotannossa -käsikirja kyberpoikkeamien hallintaan

Kyberturvallisuus elintarviketeollisuudessa -käsikirja kyberpoikkeamien hallintaan

Kyberturvallisuus kaupan ja jakelun alalla -käsikirja kyberpoikkeamien hallintaan

Maatilan kyberturvallisuus -infopaketti

Maatilan kyberturvallisuus -infopaketin tarkoitus on herättää mielenkiinto aiheeseen alkutuotannon toimijoiden osalta ennen perehtymistä laajempaan käsikirjaan. Infopaketti on julkaistu sekä suomen- että ruotsinkielisenä.

Lataa suomenkielinen Maatilan kyberturvallisuus -infopaketti

Infopaket om jordbrukets cybersäkerhet finns också på svenska, ladda ner informationspaketet

Kiitokset

Julkaisut ovat Maa- ja metsätalousministeriön rahoittaman Kyberpoikkeamanhallinnan prosessit ja toimintaohjeet elintarviketuotannossa ja -jakelussa – projektin tuloksia. Projektin toteuttajana toimi Jyväskylän ammattikorkeakoulun IT-instituutti / JYVSECTEC kyberturvallisuuden tutkimus-, kehitys- ja koulutuskeskus.

Erityiskiitos projektin ohjausryhmälle sekä projektin alkukartoitukseen osallistuneille.

Lisätietoja

Elina Suni
projektipäällikkö

etunimi.sukunimi@jamk.fi
puh. +358406495054
Jyväskylän ammattikorkeakoulu, IT-instituutti

Share: