Terveydenhuoltoalan kyberturvallisuuden pilottiharjoitus

Terveydenhuollon kansallisia toimijoita ja sairaanhoitopiirejä kokoontuu 21. – 23.9. Jyväskylän ammattikorkeakouluun harjoittelemaan ja kehittämään kyberturvallisuusvalmiuttaan Healthcare Cyber Range -hankkeen pilottiharjoitukseen.

Harjoituksessa osallistujat pääsevät testaamaan hankkeessa suunniteltua ja rakennettua terveydenhuollon kyberharjoitusympäristöä. Samalla harjoitetaan terveydenhuollon toimijoiden kykyjä vastata kyberhäiriöihin. Keskiössä on potilasturvallisuuden ja hoidon jatkuvuuden varmistaminen sekä varautuminen häiriötilanteisiin. Lisätietoja harjoituksesta: https://www.jamk.fi/fi/Tapahtumat/terveydenhuoltoalan-toimijoiden-kyberturvallisuusharjoitus/terveydenhuoltoalan-toimijoiden-kyberturvallisuusharjoitus/

Terveydenhuolto on monin tavoin riippuvainen digitaalisesta tietojenkäsittelystä. Siksi kyberturvallisuudesta on tullut olennainen osa kaikkea terveydenhuollon turvallisuutta. Kyberympäristön häiriöiden hallintaa ei kuitenkaan ole vielä paljoa harjoiteltu terveydenhuoltoalalla. Harjoittelemalla toiminta saadaan osaksi jokapäiväistä työtä.

Perttu Halonen, erityisasiantuntija, Kyberturvallisuuskeskus Liikenne- ja viestintävirasto Traficom

JAMKin toteuttaman Healthcare Cyber Range -hankkeen yhteistyökumppaneina toimivat HUS, TAYS, KSSHP, PHHYKY, Saarikka, THL, KELA, Huoltovarmuuskeskus, Traficom/Kyberturvallisuuskeskus, HULD Oy, DigiFinland Oy ja Telia Finland Oy. Rahoittajina toimivat Euroopan Unionin aluekehitysrahasto, Keski-Suomen liitto, Pirkanmaan liitto, JAMK sekä edellä mainitut kumppanit.

Terveydenhuoltoalalle suunnattuja kansallisia kyberturvallisuusharjoituksia tullaan järjestämään JAMKin IT-instituutin kyberturvallisuuden tutkimus- kehitys- ja koulutuskeskus JYVSECTECin toimesta vuodesta 2022 alkaen.

Lisätietoja

Elina Suni, Healthcare Cyber Range -hankkeen projektipäällikkö
p. 040 649 5054 | etunimi.sukunimi@jamk.fi
Jyväskylän ammattikorkeakoulu

Share: