Slider

Kyberturvallisuus elintarvikeketjussa

Alkutuotannon digitalisaatio on tapahtunut vaiheittain ja kokonaisarkkitehtuurin hahmottaminen voi olla haasteellista. Tilat ovat pieniä ja resurssit IT:n osalta vähäiset.

Elintarviketeollisuudessa automaatiolaitteet ja teollisusrobotit ovat arkipäivää.

Kaupan ja jakelun alan erityisyys on sen häiriöherkkyys. Esimerkkinä jos maksuliikenne ei toimi, toiminta pysähtyy.

Slider

Kyberhyökkäysten vaikutukset voivat ulottua

Järjestelmiin, ohjelmistoihin ja laitteisiin

Oman liiketoiminnan talouteen, tietoon ja jatkuvuuteen

Yhteistyökumppaneihin

Tietoliikenneyhteyksiin

Kansalliseen ruokaturvaan ja kyberresilienssiin

Slider

"Mikäli suureen elintarvike­teollisuuden yritykseen kohdistuisi laaja kyberhyökkäys, voisi se pahimmillaan horjuttaa tiettyjen peruselintarvikkeiden saatavuutta."

Kyberturvallisuus elintarviketeollisuudessa — käsikirja kyberpoikkeamien hallintaan, Jyväskylän ammattikorkeakoulu, IT-instituutti, JYVSECTEC, 2023

Slider

Seuraavaksi

Slider