Elintarvikeketjun kyberturvallisuuden pilottiharjoitus

Suomalaiset elintarviketuotannon ja -jakelun toimijat kehittävät kyberturvallisuusvalmiuttaan Elintarvikeketjun kyberturvallisuuden pilottiharjoituksessa 28.-29.3.2023!

Jyväskylän ammattikorkeakoulun Elintarvikeketjun kyberturvallisuus -hankkeessa elintarviketuotannon ja -jakelun toimialalle laajennettua RGCE-harjoitusympäristöä testataan kyberturvallisuuden pilottiharjoituksessa. Samalla harjoitutetaan elintarvikealan yritysten kykyjä vastata kyberhäiriöihin ja kasvatetaan toimijoiden kyberresilienssiä.

Kiinnostuitko pilottiharjoituksesta? Mikäli toimit alan yrityksessä ja kyberturvallisuus kiinnostaa, voit ilmoittautua pilottiharjoituksen vierailupäivään, joka järjestetään toisena harjoituspäivänä 29.3.2023.

Tapahtuman järjestäjänä on Elintarvikeketjun kyberturvallisuus -hanke, jota rahoittaa Euroopan aluekehitysrahasto EAKR (Hanke rahoitetaan REACT-EU-välineen määrärahoista osana Euroopan unionin COVID-19-pandemian johdosta toteuttamia toimia), hankkeen toteuttaja sekä hankkeen kumppaniyritykset.


Food Chain Cyber Security Pilot Exercise

Finnish food production and distribution operators will develop their cyber security preparedness in the Food Chain Cyber Security Pilot Exercise on 28-29 March 2023!

Our RGCE environment has been extended to the food production and distribution field in the Food Chain Cyber Resilience project and will be tested in a cyber security exercise.  At the same time, the capabilities of food chain companies to respond to cyber incidents will be exercised and the cyber resilience of operators will increase.

The event is organised by the Food Chain Cyber Resilience project, funded by the European Regional Development Fund ERDF (the project is funded by the REACT-EU instrument as part of the European Union’s response to the COVID 19 pandemic), the project implementing organisation and the project partner companies.


Elina Suni

Project Manager
JAMK University of Applied Sciences, Institute of Information Technology

elina.suni(at)jamk.fi, p. +358406495054

Share: