Slider

Kyber­häiriöiden hallinta

Terveydenhuollossa työn luonne on erityisen haavoittuvainen palveluiden häiriöille. Toiminnan jatkuvuuden varmistamiseksi on laadittava prosessit varautumisen ja palautumisen vaiheisiin. Kyberhäiriöiden hallinnan prosessien ja toimintaohjeiden tueksi terveydenhuollon organisaatioille on kirjoitettu käsikirja, jossa prosessit, ohjeet ja tarkistuslistat on esitetty helposti käytäntöön vietävässä muodossa.

Slider
käsikirja terveydenhuollon toimijoille

Kyber­häiriöiden hallinta - Käsikirja terveyden­huollon toimijoille

Kohderyhmänä ovat kaikki terveydenhuollon toimijat, erityisesti kyber- ja digiturvallisuudesta päättävät tahot sekä niistä vastaavat työntekijät.

Slider

Tietoisuuden lisääminen

Kybertietoisuuden lisääminen auttaa torjumaan kyberrikollisten taholta tulevia manipulointi- ja huijausyrityksiä. On tärkeää, että henkilöstö tietää kuinka toimia erilaisissa tilanteissa. Seuraavista materiaaleista saa tukea organisaation tietoisuuden lisäämiseksi.

Slider

Opettele tunnistamaan digihuijaukset, suojautumaan niiltä ja kerro vinkit myös muille. Sivuilta löydät tietoa niin kotiin, konttoriin kuin vapaa-aikaan.

Lamppu syttyy
Slider
digiturvaopas-terveydenhuolto-teaser

Digihuijausten tunnistaminen ja niiltä suojautuminen

Yleisopas sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisille.

Slider

Seuraavaksi

Slider