Tietosuojakäytäntö

Slider

Tämän tietosuojakäytännön tarkoituksena on antaa tietoa henkilötietojen käsittelystä verkkosivustollamme. Henkilötieto tarkoittaa sellaista tietoa, joka koskee verkkosivuston käyttäjää ja joka voidaan joko suoraan tai välillisesti tunnistaa tätä henkilöä koskevaksi.

Verkkosivujemme kautta kerätään ainoastaan henkilötietoja, jotka käyttäjä meille itse lähettää ja joiden käsittelyyn käyttäjä on antanut suostumuksensa. Henkilötietoja kerätään vain niiltä osin, kuin ne ovat tarpeellisia henkilötietojen käsittelyn tarkoituksiin. Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on mahdollistaa palvelujemme tarjoaminen, toteuttaminen ja kehittäminen sekä asiakasviestintä.

Henkilötietojen keräämisessä hyödynnetään verkkosivustollamme käytettäviä evästeitä sekä siellä olevaa hakulomaketta ja verkkoportaalia. Evästeiden käyttöä kuvataan tarkemmin verkkosivuston evästekäytännössä. Selaimessa sallittuja ja sivustolla käytettäviä evästeitä voidaan yhdistää sivuston hakulomakkeessa ja verkkoportaalissa syötettyihin tietoihin palvelun laadun ja viestinnän parantamiseksi.

Sivuston käyttäjistä voidaan kerätä seuraavia tietoja:
- käyttäjän nimi
- yhteystiedot
- osoitetiedot
- organisaatiotiedot
- laskutustiedot
- verkkoportaalin kirjautumistiedot
- muut käyttäjän itse lähettämät tiedot

Verkkosivujen kautta kerättävät henkilötiedot tallentuvat Jyväskylän ammattikorkeakoulun asiakasrekisteriin. Lisätietoa asiakasrekisteristä sekä sen käyttöä koskevista tietosuojakäytänteistä on luettavissa osoitteesta http://helpdesk.jamk.fi/fi/tietosuojaselosteet/ löytyvässä tietosuojaselosteessa. Tietosuojaselosteessa on muun ohella kuvattu käyttäjän oikeudet henkilötietojen käsittelyyn.

Nämä tietosuojakäytännöt voivat muuttua aika ajoin. Jyväskylän ammattikorkeakoulu pidättää itsellään oikeuden muuttaa käytäntöjä sekä käytännöissä viitattavia tietosuojaselosteita vapaasti.

Slider