Slider
KESKI-SUOMEN LIITTO
PIRKANMAA
Vipuvoimaa EU:lta 2014-2020
Euroopan unioni; Euroopan aluekehitysrahasto

Kyberharjoittelu vahvistaa elintarvikeketjua

Elintarviketuotannon ja -jakelun arvoketju on kompleksi kokonaisuus. Keskinäiset riippuvuussuhteet voivat olla monitahoisia ja ennalta-arvaamattomia.

Slider

Elintarvikeketjun kyberharjoitusympäristö mahdollistaa:

Harjoittelun vaativissa ruokaturvallisuutta uhkaavissa kyberhäiriötilanteissa

Laajojen koko elintarvikeketjuun kohdistuneiden kyberhyökkäysten harjoittelun sekä niistä saadut opit ja kokemukset

Organisaation toimintatapojen koestamisen, esimerkiksi viestintä häiriötilanteissa

Yhteistoiminnan harjoittelun muiden alan organisaatioiden ja viranomaisten kanssa

Slider

Mitä elintarvike­ketjun kyber­harjoitus­ympäristö sisältää

Elintarvikeketjun kyberharjoitusympäristöön on mallinnettu alkutuotanto, elintarvikejalostaja ja kaupan tietojärjestelmät.

Alkutuotanto

Alkutuotannon järjestelmät ja automaatiolaitteet, mahdollistaen eri tuotantosuuntien harjoittelun.

Elintarviketeollisuus

Elintarviketeollisuuden järjestelmiin kuuluvat: raaka-aine järjestelmä, laboratorio, tuotantolinjastot, varasto, tuotannonhallinta (MES) ja toiminnanohjausjärjestelmä (ERP), jotka mahdollistavat eri elintarvikealan yritysten harjoittelun.

Kauppa ja jakelu

Kaupan ja jakelun järjestelmiin kuuluvat: tuotetietopalvelu, maksupäätteet, myymäläjärjestelmä, tilausennustus palvelu, logistiikkakeskus ja toiminnanohjausjärjestelmä(ERP), jotka mahdollistavat päivittäistavarakaupan alan yritysten harjoittelun.

Kuva elintarvikeketjun eri osien sidossuhteista
Slider

Kyber­turvallisuus­harjoittelun etuja

Osaamisen kehittäminen

Henkilökunnan osaamisen kehittäminen havaitsemaan ja ymmärtämään kyberuhkia omassa toimintaympäristössä

Elintarvikeketjun vahvistaminen

Elintarvikeketjun toiminnan jatkuvuuden varmistaminen lisäämällä häiriönsietokykyä ja haavoittuvuuksien tunnistamista

Realistinen harjoituskokemus

Osallistujat pääsevät kokemaan miten kyberhyökkäyksiin vastataan ja miten niiltä puolustaudutaan elintarvikeketjun kyberympäristössä

Slider
Slider