Slider
EKK projektikuva

Elintarvikeketjun kyberturvallisuus -hanke

Elintarvikeketjun kyberturvallisuus -hankkeessa rakennettiin elintarvikearvoketjua mallintava kyberharjoitusympäristö ja testattiin se pilottiharjoituksessa alan toimijoiden kanssa. Hankkeen rahoittivat Euroopan aluekehitysrahasto EAKR (hanke rahoitettiin REACT-EU-välineen määrärahoista osana Euroopan unionin COVID-19-pandemian johdosta toteuttamia toimia), hankkeen toteuttaja sekä hankekumppanit. Lue lisää hankkeen sivuilta.

KPTE projektikuva

Kyberpoikkeamanhallinnan prosessit ja toimintaohjeet elintarviketuotannossa ja -jakelussa

Projektissa tuotettiin kyberpoikkeamienhallinnan prosesseja ja toimintaohjeita elintarviketuotannon ja -jakelun arvoketjun osille ja niiden välille parantamaan ja varmistamaan yhteiskunnan kannalta kriittisen elintarvikeketjun jatkuvuutta ja huoltovarmuutta myös kyberpoikkeamatilanteissa. Lue lisää hankkeen sivuilta.

Slider

Tieteelliset julkaisut elintarvike­ketjun kyber­turvallisuuteen liittyen

paperisen julkaisun kuva

Elintarvikeketjun digitaalinen kaksonen kyberharjoituksia varten

Tutkimuksessa “Digital Twin of Food Supply Chain for Cyber Exercises” kuvataan elintarvikeketjun digitaalinen kaksonen, joka on rakennettu kyberturvallisuusharjoituksia varten harjoitusympäristöön. Tutkimuksessa selvitetään digitaalisen kaksosen yleisiä ominaisuuksia ja sen käyttöä harjoitusympäristössä.

paperisen julkaisun kuva

Learn to Train Like You Fight

Tutkimuksessa käydään läpi, miten organisaation toiminnan koetaan muuttuneen kyberturvallisuusharjoitusten vuoksi ja millaisia haasteita opitun siirtämisessä käytäntöön koettiin. Lisäksi keskitytään piirteisiin, jotka näyttävät tukevan tai haittaavan organisaation oppimista. Tutkimus sisältää eri organisaatioissa toimivien kyberturvallisuusasiantuntijoiden haastatteluja.

Slider

Blogit ja uutiset

Uutinen: Maitoautokin on altis kyberiskuille (KSML)

Kyberisku voisi periaatteessa haavoittaa elintarvikeketjua esimerkiksi kylmäketjua rikkomalla.

Artikkeli: Digitalisaatio edellyttää kyberkypsyyttä (Kehittyvä elintarvike)

Kyberuhkiin kannattaa varautua etukäteen ja laatia yritykselle toimintasuunnitelma mahdollisten hyökkäysten varalta.

Artikkeli: Miten käy, jos kyberhyökkäys vie eläintiedot lypsyrobotista (Maaseudun tulevaisuus)

Kyberuhkilla voi olla merkittävä vaikutus koko ruokaketjuun ja maatiloilla niihin tulisi suhtautua tosissaan.

Blogi: Pysyykö langat käsissä riittävän hyvin – Investoivan maatilan kyberuhka?

Milloin varmuuskopiointi onkaan tehty viimeksi? Nyt, kun asennetaan navettaan uusia koneita ja laitteita, mitä kriittisiä tietoja uusiin laitteisiin pitikään viedä ja missä viimeiset varmuuskopiot nyt olivatkaan?

Artikkeli: Huomio elintarvikealan kyberturvallisuuteen (Hankasalmen sanomat)

Kyberturvallisuus, erilaiset kyberuhkat ja niihin varautuminen ovat olleet kuluneen kevään aikana paljon esillä.

Blogi: Kyberhäiriön matka pellolta pöytään

Elintarvikeketju termiä käytetään usein puhuttaessa ruoan matkasta pellolta kuluttajan lautaselle. Väliin mahtuu jalostavaa teollisuutta, kuljetusta ja logistiikkaa sekä kauppaa ja ravitsemuspalveluita.

Artikkeli: Datan hyödyntäminen elintarviketeollisuudessa

Kaksi toisiaan lähellä olevaa ja toisiaan täydentävää teemaa ovat elintarvikeketjun kyberturvallisuus ja älymaatalous.

Artikkeli: Tomaatit tarvitsevat valoa, lypsyrobotti sähköä (Maaseudun tulevaisuus)

Jyväskylän ammattikorkeakoulussa varaudutaan kyberuhkiin, jotka kohdistuvat ruokaketjuun.

Artikkeli: Mikä motivoi kyberuhkaajaa? Vastaamon tapauksessa tavoitteena oli rahan kiristys, mutta muitakin motiiveja on (Maaseudun tulevaisuus)

Taloudellisen hyödyn tavoittelu kiristämällä on yksi yleisimmistä tietomurtojen syistä.

Uutinen: Elintarviketuotannon arvoketjuun kohdistettu kyberhyökkäys voi aiheuttaa vakavia seurauksia

Elintarviketuotanto ja -jakelu ovat Suomen huoltovarmuuden kannalta kriittisiä kokonaisuuksia.

Blogi: Miten lehmä mallinnetaan virtuaaliympäristöön?

Elintarvikeketjun kyberturvallisuus -hankkeessa on tavoitteena rakentaa elintarviketuotantoa ja -jakelua mallintava kyberharjoitusympäristö ja testata se pilottiharjoituksessa.

Slider