Slider

Elin­tarvike­tuotannon ja -jakelun kyber­poikkeaman­hallinnan julkaisut

Elintarviketuotannon ja -jakelun arvoketju on monitasoinen, ja keskinäiset riippuvuussuhteet voivat olla monitahoisia ja ennalta-arvaamattomia. Jos esimerkiksi alkutuotantoon, logistiikkaan, kylmälaitteisiin ja keskusvarastoihin vaikutetaan samanaikaisesti, sillä voi olla merkittävät vaikutukset kansalliseen ruokaturvaan ja kyberresilienssiin. Julkaisujen tarkoituksena on varmistaa yhteiskunnan kannalta kriittisten elintarvikeketjun toimintojen jatkuvuutta ja huoltovarmuutta myös kyberpoikkeamatilanteissa.

Slider

Julkaisujen avulla alkutuotannon, elintarviketeollisuuden tai kaupan ja jakelun alalla toimiva:

Laajentaa ymmärrystään kyberturvallisuuden merkityksestä digitaalisessa toimintaympäristössään

Saa konkreettisia ohjeita kyberpoikkeamien hallintaan

Ymmärtää ajankohtaisia toimialaan kohdistuvia kyberuhkia paremmin

Slider
maatilan-kyberturvallisuus-infopaketti-kuva

Maatilan kyberturvallisuus -infopaketti

Tiivis infopaketti kyberturvallisuuden huomioimisesta maatilalla alkutuotannon toimijoille Suomessa.

Infopaket om jordbrukets cybersäkerhet finns också på svenska, ladda ner informationspaketet.

Slider

Käsikirjat kyber­poikkeamien hallintaan

käsikirja-kuva

Kyberturvallisuus alkutuotannossa -käsikirja kyberpoikkeamien hallintaan

Elintarviketuotannon ja -jakelun kyberpoikkeamanhallinnan julkaisut Jamk, osa 1/3

Kohderyhmänä ovat alkutuotannon toimijat Suomessa.

Kyberturvallisuus elintarviketeollisuudessa -käsikirja kyberpoikkeamien hallintaan

Elintarviketuotannon ja -jakelun kyberpoikkeamanhallinnan julkaisut Jamk, osa 2/3

Kohderyhmänä ovat kaikki elintarviketeollisuuden alalla työskentelevät, mutta erityisesti erikokoisten elintarviketeollisuusyritysten kyberturvallisuuden johtamisesta sekä teknisestä ja hallinnollisesta toteutuksesta vastaavat henkilöt.

käsikirja-kuva
käsikirja-kuva

Kyberturvallisuus kaupan ja jakelun alalla -käsikirja kyberpoikkeamien hallintaan

Elintarviketuotannon ja -jakelun kyberpoikkeamanhallinnan julkaisut Jamk, osa 3/3

Kohderyhmänä ovat kaikki kaupan ja jakelun alalla työskentelevät, mutta erityisesti erikokoisten kaupan ja jakelun yritysten kyberturvallisuuden johtamisesta sekä teknisestä ja hallinnollisesta toteutuksesta vastaavat henkilöt.

Slider

Kiitokset

Julkaisut ovat Maa- ja metsätalousministeriön rahoittaman Kyberpoikkeamanhallinnan prosessit ja toimintaohjeet elintarviketuotannossa ja -jakelussa – projektin tuloksia. Projektin toteuttajana toimi Jyväskylän ammattikorkeakoulun IT-instituutti / JYVSECTEC kyberturvallisuuden tutkimus-, kehitys- ja koulutuskeskus.

Erityiskiitos projektin ohjausryhmälle sekä projektin alkukartoitukseen osallistuneille.

Maa- ja metsätalousministeriö logo

Lisätietoja

Elina Suni

Elina Suni

Projektipäällikkö, Jyväskylän ammattikorkeakoulu, IT-instituutti
etunimi.sukunimi@jamk.fi, +35840 649 5054

Slider

Seuraavaksi

Slider