Slider

JYVSECTEC terveydenhuollon kyberharjoittelun mahdollistajana

Kyberharjoitusympäristö luo puitteet monipuoliseen häiriötilanteiden simulointiin potilashoidon eri vaiheissa. Kyberharjoitukset toteutetaan internetistä eristetyssä RGCE-harjoitusympäristössämme. Kyberharjoitusympäristö mahdollistaa:

Harjoittelun vaativissa potilasturvallisuutta uhkaavissa kyberhäiriötilanteissa

Laajojen sairaalaan kohdistuneiden kyberhyökkäysten harjoittelun

Kokemukset lääkinnällisiin laitteisiin kohdistetuista kyberhyökkäyksistä sekä niistä saadut opit

Käytössä olevien toimintatapojen koestamisen, esimerkiksi organisaation sisäinen kommunikaatio ja tiedonjako häiriötilanteessa

Yhteistoiminnan harjoittelun muiden alan organisaatioiden kanssa

Slider

Mitä terveydenhuollon kyberharjoitusympäristö sisältää

Terveydenhuollon kyberharjoitusympäristöön on mallinnettu virtuaalisairaalat, sairaalalaitteistot, sosiaali- ja terveysalan tietojärjestelmät sekä kansalliset yhteiset palvelut.

Potilastietojärjestelmä

Potilaskertomukset, lähetteet, reseptit, laboratoriotulokset, kuvantamisen ja vuodeosastot

Todenmukaisesti mallinnetut tietueet

Henkilö-, osoite-, pankki-, yritys- ja potilastiedot, tautiluokitukset, reseptilääkkeet, lääkkeiden pakkauskoot ja laboratoriotuloksien referenssiarvot

Sairaalan teho-osasto

Virtuaalisten järjestelmien lisäksi fyysinen potilassimulaattori ja lääkinnällisiä laitteita, kuten ventilaattori ja potilasmonitori

Integroidut kansalliset palvelut, mm.

Kanta, THL, Kela, apteekkeja, reseptikeskus ja vahvan tunnistautumisen palvelu

Terveydenhuollon kyberharjoitusympäristö, jossa kaksi sairaanhoitopiiriä ja sairaanhoitopiirin sisältämät mallinnetut palvelut ja toiminteet
Slider

Kyberharjoitusten etuja

Osaamisen kehittäminen

Henkilökunnan osaamisen kehittäminen havaitsemaan ja ymmärtämään kyberuhkia omassa toimintaympäristössä

Potilasturvallisuuden varmistaminen

Hoidon jatkuvuuden varmistaminen lisäämällä häiriönsietokykyä ja haavoittuvuuksien tunnistamista

Realistinen kokemus

Osallistujat pääsevät kokemaan miten kyberhyökkäyksiin vastataan ja miten niiltä puolustaudutaan terveydenhuollon ympäristössä

Slider

Terveydenhuoltoalan kyberturvallisuuden pilottiharjoitus

Healthcare Cyber Range -hankkeessa suunnitellaan ja rakennetaan kyberharjoitusympäristö, sekä kehitetään sen hyödyntämiseen perustuvaa toimintaa ja asiantuntijuutta digitaalisiin terveydenhuoltopalveluihin liittyvän potilasturvallisuuden ja hoidon jatkuvuuden turvaamiseksi. Terveydenhuollon toimijoiden kykyä vastata kyberhäiriöihin harjoitellaan terveydenhuoltoalan kyberturvallisuuden pilottiharjoituksessa syyskuussa 2021.

Slider

Todellisiin uhkiin perustuva
lähestymistapa kyberhyökkäyksiin

Harjoituksiin luodaan ajankohtaisia uhkia toimiala huomioiden.

Harjoituksissa kohdataan rikollisten tyypillisiä tekniikoita, toimintatapoja ja -menetelmiä.

Hyökkäyksissä hyödynnetään tietojärjestelmien ja -verkkojen realistisia haavoittuvuuksia terveydenhuollon digitaalisessa ympäristössä.

Harjoitustilanteet suunnitellaan asiakkaan tavoitteiden ja todellisten riskien mukaan.

Harjoituksen ympärille luodaan taustatarina, joka lisää ymmärrystä vallitsevasta tilanteesta.

Slider
Slider