Slider
KESKI-SUOMEN LIITTO
PIRKANMAA
Vipuvoimaa EU:lta 2014-2020
Euroopan unioni; Euroopan aluekehitysrahasto

JYVSECTEC terveyden­huollon kyber­har­joittelun mahdol­listajana

Kyberharjoitusympäristö luo puitteet monipuoliseen häiriötilanteiden simulointiin potilashoidon eri vaiheissa. Kyberharjoitukset toteutetaan internetistä eristetyssä RGCE-harjoitusympäristössämme. Kyberharjoitusympäristö mahdollistaa:

Harjoittelun vaativissa potilasturvallisuutta uhkaavissa kyberhäiriötilanteissa

Laajojen sairaalaan kohdistuneiden kyberhyökkäysten harjoittelun

Kokemukset lääkinnällisiin laitteisiin kohdistetuista kyberhyökkäyksistä sekä niistä saadut opit

Käytössä olevien toimintatapojen koestamisen, esimerkiksi organisaation sisäinen kommunikaatio ja tiedonjako häiriötilanteessa

Yhteistoiminnan harjoittelun muiden alan organisaatioiden kanssa

Slider

Mitä terveyden­huollon kyber­harjoitus­ympäristö sisältää

Terveydenhuollon kyberharjoitusympäristöön on mallinnettu virtuaalisairaalat, sairaalalaitteistot, sosiaali- ja terveysalan tietojärjestelmät sekä kansalliset yhteiset palvelut.

Potilastietojärjestelmä

Potilaskertomukset, lähetteet, reseptit, laboratoriotulokset, kuvantamisen ja vuodeosastot

Todenmukaisesti mallinnetut tietueet

Henkilö-, osoite-, pankki-, yritys- ja potilastiedot, tautiluokitukset, reseptilääkkeet, lääkkeiden pakkauskoot ja laboratoriotuloksien referenssiarvot

Sairaalan teho-osasto

Virtuaalisten järjestelmien lisäksi fyysinen potilassimulaattori ja lääkinnällisiä laitteita, kuten ventilaattori ja potilasmonitori

Integroidut kansalliset palvelut, mm.

Kanta, THL, Kela, apteekkeja, reseptikeskus ja vahvan tunnistautumisen palvelu

Kaksi erillistä hyvinvointialuetta
Slider

Kyber­harjoi­tusten etuja

Osaamisen kehittäminen

Henkilökunnan osaamisen kehittäminen havaitsemaan ja ymmärtämään kyberuhkia omassa toimintaympäristössä

Potilasturvallisuuden varmistaminen

Hoidon jatkuvuuden varmistaminen lisäämällä häiriönsietokykyä ja haavoittuvuuksien tunnistamista

Realistinen kokemus

Osallistujat pääsevät kokemaan miten kyberhyökkäyksiin vastataan ja miten niiltä puolustaudutaan terveydenhuollon ympäristössä

Slider

Terveyden­huolto­alan kyber­turvalli­suuden pilotti­harjoitus

Terveyden­huollon kyber­harjoitus­ympäristö

Healthcare Cyber Range -hankkeen tuloksena syntyi terveydenhuollon kyberharjoitusympäristö. Ympäristöä hyödynnetään potilasturvallisuuden ja -hoidon jatkuvuuden turvaamiseen terveydenhuollon henkilöstöille suunnatuissa kyberturvallisuusharjoituksissa.

Pilotti­harjoitus ja osallistujien kokemuksia harjoituksesta

Terveydenhuoltoalan kyberturvallisuuden pilottiharjoituksessa harjoiteltiin terveydenhuollon toimijoiden kykyä vastata kyberhäiriöihin. Harjoitukseen osallistuneet kokivat harjoituksen erittäin hyödylliseksi toiminnan kehittämisen näkökulmasta.

Slider

Todellisiin uhkiin perustuva
lähestymistapa kyberhyökkäyksiin

Harjoituksiin luodaan ajankohtaisia uhkia toimiala huomioiden.

Harjoituksissa kohdataan rikollisten tyypillisiä tekniikoita, toimintatapoja ja -menetelmiä.

Hyökkäyksissä hyödynnetään tietojärjestelmien ja -verkkojen realistisia haavoittuvuuksia terveydenhuollon digitaalisessa ympäristössä.

Harjoitustilanteet suunnitellaan asiakkaan tavoitteiden ja todellisten riskien mukaan.

Harjoituksen ympärille luodaan taustatarina, joka lisää ymmärrystä vallitsevasta tilanteesta.

Slider
Slider